FÖRSTA RADEN PÅ CV:T – HANDBOK I KOMPETENSMATCHNING

Första Raden på CV:t är en initiativ och ett program som syftar till att skapa förutsättningar för människor utanför arbetsmarknaden att hitta sitt första uppdrag, praktik eller jobb. För att ge företag och organisationer möjlighet att genomföra programmet själva eller tillsammans med andra företag – med eller utan vårt stöd – har vi skrivit en handbok.

Handboken förklarar steg för steg i en process vad företagen själva kan göra för att skapa aktiviteter som resulterar i att personer som idag står utanför arbetsmarknaden, får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. I vårt fall har det handlat om nyanlända akademiker, men processen kan enkelt appliceras på andra grupper. De tydligaste vinsterna för företagen är att:

  • Stärka lönsamhet och konkurrenskraft genom att konkretisera en viktig värdering om mångfald, inkludering och hållbarhet
  • Framtidssäkra kompetensförsörjning i ett läge där kompetensbrist ofta är en stor utmaning, Genom att arbeta med en beprövad och framgångsrik process för att hitta rätt kompetens, i en ny och bredare pool av kandidater, skapas en långsiktig investering för framtida kompetensbehov
  • Bidra till integrationen i Sverige

Processen kan genomföras som enskilt företag/organisation eller genom att gå samman med andra företag via t ex bransch-, chefs- eller HR-nätverk. En process som genomförs tillsammans med andra kan skapa flera stordriftsfördelar:

1. Dra nytta av varandras erfarenheter
2. Skapa ett större kontaktnätverk
3. Minska det enskilda företagets administrativa tid

En central tanke som genomsyrar programmet är att försöka jämna ut den maktobalans som ofta finns mellan arbetsgivare och nyanlända arbetssökande. Vi tror att det görs bäst genom att ge egenmakt (genom kunskap och nätverk) samt genom vårt bemötande och upplägget på matchningsträffarna (läs mer om detta i handboken som du kan ladda ner längst ner på sidan).

Det handlar om en rekryteringsprocess där behov och kompetens möter varandra på lika villkor. Genom att företaget besätter en praktikplats på detta sätt får en akademiker den första svenska raden på sitt CV. Samtidigt får företaget kompetensförsörjning genom en ny medarbetare, vilket kan leda vidare till jobb om matchningen är lyckad för båda parter.

En viktig del i vårt arbete med att jämna ut maktobalansen har varit att applicera en omvänd rekrytering, där vi i så hög utsträckning som möjligt låtit kandidaternas val styra praktikplatsmatchningen i första hand, i den mån det matchar med företagens val. Detta för att understryka att det faktiskt handlar om en matchning av två parter, som bör mötas på jämnare villkor, och för att stärka de internationella akademikernas insikt om värdet av sin kompetens.

I de två omgångar vi genomfört programmet strävade vi efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män, och lyckades uppnå en 50/50-fördelning i såväl kandidatpoolen som bland de slutliga praktikplatserna.

Här kan du ladda ner boken

/Ergin Özdemir, Anna Malmqvist och Susanne Norman