Kunder:

Apoteket
”Det är ett väldigt roligt och lärorikt projekt, både för oss som arbetsgivare och för deltagarna. VI har haft en stor uppslutning med mycket engagemang från de chefer hos oss som deltagit. Dessutom har sättet som det har organiserats på gjort det enkelt för oss att vara med.”
– Kenneth Hagsten, HR Direktör, Apoteket

Bilprovningen
”Engagemanget och intresset hos de nyanlända deltagarna är fantastiskt och bidrar till att öka förståelsen och intresset för vår organisation när det gäller mångfald och inkludering, inte bara internt utan de hjälper oss också öka förståelsen för att vi bättre ska möta kunder med olika bakgrund och kulturer. ”
– Stefan Hesselgren, HR-direktör, Bilprovningen

Svenska Spel

Systembolaget
”Första raden på CV:t har varit ett intressant och lärorikt projekt. Med nya arbetssätt för att matcha nyanlända akademiker till en intressant och passande praktikplats har det gynnat både deltagare och företag. För oss på Systembolaget har det inneburit nya erfarenheter att möta personer med olika bakgrund som på kort tid kommit in och bidragit med sin kompetens. Det har också varit givande att göra detta tillsammans med de andra statliga bolagen och se hur vi kan agera tillsammans och göra skillnad.”
– Tobias Frohm, HR Direktör, Systembolaget

SJ

Vattenfall
“Vi är mycket positiva till de kandidater som vi fått via programmet. Vi valde att erbjuda praktikplats till två nyanlända personer med akademisk utbildning som efter praktikperiod båda fått förlängning i form av visstidsanställning hos oss på Vattenfall. För oss har detta varit ett bra sätt att bredda vår rekryteringsbas och rekrytera praktikanter med bra profil och kompetens. Initiativet ligger också i linje med Vattenfalls strategi för mångfald & inkludering.”
– Eva Häger (Senior Corporate Recruiter/Project Lead 100-club), handledare på Vattenfall

Partners:

Arbetsgivarcenter (Arbetsförmedlingen)

Cubiks
“För oss på Cubiks var det en självklarhet att få bidra till det viktiga arbete som Första Raden på CV:t gör med att ge nyanlända en chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vårt bidrag är att med tvärkulturellt utvecklade tester ge arbetsgivare objektiv information kring deltagarens styrkor och framträdande egenskaper, men också ge de enskilda deltagarna insikter om sig själv för fortsatt utveckling som chef eller medarbetare.”
– Daniel Mannheimer, Partner & Country Manager, Cubiks

Korta vägen, Stockholms universitet
”Min erfarenhet av att arbeta både med programmet Första Raden på CV:t och Korta vägen vid Stockholms universitet visar att ta emot internationella talanger som är akademiker på praktik betyder inte att man behöver lägga så mycket tid på planering eller koordinering. Det viktigaste är att man är öppen och tänker på den andra personen som en människa, oavsett vad man heter och kommer ifrån. Fokusera på kompetenser istället! Sverige behöver gå utanför sin box och sluta bli så fyrkantigt i rekryteringsprocesser.”
– Anna Senften, Arbetsmarknadskoordinator, Korta vägen vid Stockholms universitet

No Common People
”Att upplåta lokaler och resurser till programmet är enkelt. Det arbete och engagemang som bedrivs inom Första Raden på CV:t stämmer väl med våra värderingar.”
– Carl-Christian Wallin, NCP, No Common People AB

Teamtailor
”Ett meningsfullt och viktigt initiativ som vi är glada över att få vara en del av. Ergins energi och engagemang har inspirerat oss på Teamtailor.”
– Erik Andersson, Grundare, Teamtailor

Föreläsare nätverksträffar:

”Första raden på CV:t är ett kreativt initiativ som har satt upp en nytänkande plattform och mötesplats för både arbetsgivare och potentiella framtida medarbetare med internationell bakgrund.”

– Aida Faiz, External Relations Officer, Korta vägen vid Stockholms universitet

“Att få ökad kunskap om hur en svensk kommun fungerar och vilka möjligheter man har
att påverka som medborgare och/eller aktör i ett samhälle är en viktig pusselbit när man
bor och verkar här. Det hoppas jag att deltagarna i programmet upplevde att de fick med sig.”
– Liselott Vahermägi, ledarskapskonsult och fritidspolitiker, Vahermägi Consulting