Första raden på CV:t eller framåt mot nya rader på CV:t?

Koppla gärna in oss vid behov, som stöd och erfarenhetsbank i bakgrunden, som partner i något delmoment i processen (till exempel genomföra handledarutbildning eller nätverksträffar) eller som projektledare för ett helt program.

Anna Malmqvist, Diversify Consulting, anna.malmqvist@diversifyconsulting.se, +46 706 55 55 91, LinkedinLinkedin Diversify

Susanne Norman, Diversify Consulting, susanne.norman@diversifyconsulting.se, +46 707 40 43 61, Linkedin

Ergin Özdemir (Grundare av Första raden på CV:t), Ergin net AB, me@ergin.se , +46 703 02 98 98, Linkedin

 

Lansering av handboken i kompetensmatchning, Första raden på CV:t, Almedalen 2018

.