De olika stegen i processen kan du läsa mer om i handboken.